Chúng tôi cập nhật tình trạng thanh toán của dự án hado centrosa garden :

- Tòa ORCHID 1 và ORCHID 2 hiện nay đã thanh toán : 65%

- Tòa JASMINE 1 và JASMINE 2  hiện nay đã thanh toán : 60%

- 4 TÒA IRIS  hiện nay đã thanh toán : 40% 


Chi tiết liên hệ phòng kinh doanh chủ đầu tư hado centrosa garden:Hotline: 0902853662